Rezultati odabira za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Na  sastanku Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje višednevne  izvanučioničke nastave za učenike IV. razreda održanom 17. siječnja 2018. g. izabrane su sljedeće tri ponude koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava:

  1. Putnička agencija Eridan , Fuležina 12, 21216 Kaštel Stari
  2. Kartolina travel agency, Porat 20, Postira
  3. Putnička agencija Eško d.o.o., 23231 Petrčane- Zadar