Natječaj za stručno osposobljavanje: učitelj/ica HRVATSKOG JEZIKA

OŠ IVANA MAŽURANIĆA

OBROVAC SINJSKI, HAN

OBROVAC  SINJSKI 242/C

21241 Obrovac Sinjski

OIB:67272246049

TEL: 021 839 700

KLASA: 602-01/18-01/03

URBROJ: 2175-17-01-18 -01

Obrovac Sinjski,  23. siječnja 2018.

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17) Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Han, objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto:

             učitelj/ica HRVATSKOG  JEZIKA  – puno određeno radno vrijeme ­ – 1 izvršitelj

Uvjeti:

Prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 59/90; 27/93. i 7/96.).

Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Uz  prijavu na natječaj kandidat treba dostaviti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

  • Ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (na starije od 6 mjeseci)
  • Domovnicu
  • Životopis

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana na adresu Škole: Obrovac Sinjski 242/C

21241 Obrovac Sinjski

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

Rok za prijavu kandidata je od 24.1.2018. – 1.2.2018.

 

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.