VATROGASCI U ŠKOLI

VATROGASCI U ŠKOLI

 

U srijedu, 14. ožujka 2018., našu su školu posjetila dva vatrogasca iz JVP Sinj i DVD Sinj. Cilj posjeta bio je edukacija učenika o opasnostima od požara i drugih elementarnih nepogoda.

Učenicima 5.a, 5.b i 2.a  razreda zamjenik zapovjednika JVP Sinj Saša Vuković i vatrogasac Ivica Uvanović održali su zanimljivo predavanje koje se sastojalo od teoretskog dijela ( power point prezentacije) i praktičnog dijela (upoznavanje s opremom vatrogasaca). Učenici su se upoznali sa preventivnim djelovanjem njih kao pojedinaca ili kao grupe djece, te o osnovnim postupcima u slučaju da se zateknu u neželjenim ili opasnim situacijama.

Edukacija se odnosila na opasnost od požara u kući, školi, u prirodi, opasnost od potresa, poplava i postupanje u takvim opasnim situacijama te brojevi žurnih službi  koje moraju  zapamtiti 112, 192, 193 i 194. Upoznaje ih se sa načinom dojavljivanja događaja, postupcima koji slijedi nakon njihove dojave, odnosno što rade vatrogasci od primitka dojave do dolaska na mjesto intervencije.

Svi su učenici pažljivo pratili predavanje, sudjelovali u diskusijama te na kraju isprobavali opremu koju vatrogasac mora imati kako bi zaštitio sebe i druge od vatre i ozljeda.

Ovakvom  suradnjom JVP i DVD Sinj želi potaknuti mlade da se uključe u dobrovoljna vatrogasna društva te ih uputiti na koji se način mogu školovati za zanimanje profesionalni vatrogasac. Zanimanje vatrogasca je opasno i humano pa im ovim putem zahvaljujemo što se brinu za našu sigurnost.