Obavijest o rezultatima natječaja: UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA i MATEMATIKE

Osnovna škola Ivana Mažuranića
Obrovac Sinjski
21 241 Obrovac Sinjski
Klasa: 602-01/18-01/17
URBROJ: 2175-17-01-18-01
U Obrovcu Sinjskom, 3. travnja 2018.
Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 28. ožujka 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/11, URBROJ: 2175-17-01-18-01) objavljen je dana 5. ožujka 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koja su raspisani natječaji i kandidati koji su primljeni u radni odnos po natječaju:
1. Učitelj/ica engleskog jezika– na određeno vrijeme (zamjena); puno radno vrijeme; 1 izvršitelj;
Primljena je K. B. sa stečenom stručnom spremom – magistra engleskog jezika i književnosti i magistra talijanskog jezika i književnosti.
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme.
2. Učitelj/ica matematike– na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme; 1 izvršitelj;
Primljena je A. V. sa stečenom stručnom spremom – magistra inženjerka građevinarstva.
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski će s navedenom osobom sklopiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme u skladu s člankom 107. stavak 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 126/12, 94/13 , 152/14 i 7/17).
Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

Ravnatelj Škole:

Tomislav Budimir, prof.