Obavijest o izboru kandidata – Domar/ložač

Osnovna škola Ivana Mažuranića
Obrovac Sinjski 242/C
21 241 Obrovac Sinjski

Klasa: 602-01/18-01/65
URBROJ: 2175-17-01-18-02
U Obrovcu Sinjskom, 7. studenoga 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

 

Dana 18. listopada 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića,  na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju. Natječaj za radno mjesto u školi (Klasa: 602-01/18-01/56, URBROJ: 2175-17-01-18-01) objavljen je dana 24. rujna 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Radno mjesto za koje je raspisan natječaji i kandidat koji je primljen u radni odnos po natječaju:

– Domar/ložač– na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno), 1 izvršitelj

– Primljen je Luka  Labrović (elektrotehničar, rukovatelj centralnog grijanja).

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski je  s navedenom osobom sklopila ugovor o radu dana 7. studenoga 2018..

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

 

Ravnatelj Škole:
Tomislav Budimir, prof.