Najava štrajka – obavijest

Za sutra (četvrtak) 10.10.2019. najavljen je štrajk u školama.
Dodatne informacije o organizaciji rada škole objavljivat će se na stranicama škole.
Upite možete postaviti na
e-mail: os-han@os-imazuranica-obrovacsinjski.skole.hr
Osoba za kontakt-ravnatelj Tomislav Budimir (mob:098810580)