Nastavak štrajka – petak 11.10.2019.

Za sutra (petak) 11.10.2019. najavljen je NASTAVAK štrajka u školama.
Dodatne informacije o organizaciji rada škole objavljivat će se na stranicama škole.
Upite možete postaviti na e-mail: os-han@os-imazuranica-obrovacsinjski.skole.hr
Osoba za kontakt – ravnatelj: Tomislav Budimir (mob: 098810580)