Najava štrajka – ponedjeljak 21.10.2019.

Za ponedjeljak  21.10.2019. najavljen je štrajk u školama.

Dodatne informacije o organizaciji rada škole objavljivat će se na stranicama škole.

Upite možete postaviti na e-mail: os-han@os-imazuranica-obrovacsinjski.skole.hr

Osoba za kontakt – ravnatelj Tomislav Budimir (mob:098810580)