Međunarodni dana prava djeteta

Sredinom mjeseca studenog učenici naše škole unutar redovne nastave imali su priliku čuti nešto o svojim pravima. Naime,  19. i 20. studenog obilježava se Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece, tj. Međunarodni dana prava djeteta pa su se naši učenici susreli s pojmom, ali i sadržajem, Konvencije o pravima djeteta. Osim toga rado su se odazvali i uspješno sudjelovali u likovno-literarnom natječaju koji je bio posvećen pravima djece a koji je organizirala Udruga Srma. Na natječaju su sudjelovali učenici 4.a (Grozdana Filipović-Grčić) i 6.b (Dino Fabjančić) centralne škole sa svojim literarnim i likovnim radovima. Na natječaj ukupno je pristiglo 111 dječijih radova od kojih je 6 i nagrađeno, a naši četvrtaši su bili među nagrađenima. Učenica Leona Jelović svojim crtežom skrenula je pozornost na prava djece s tjelesnim oštećenjima („Posebnu skrb treba pružiti djeci s tjelesnim invaliditetom“), a Antonia Poljak pažnju je usmjerila na aktualnu temu migracije i migranata („Možeš biti s izbjeglicama prijatelj“). Najuspješniji učenici prigodno su nagrađeni, a svi sudionici ovog natječaju imali su priliku saznati zašto je važno pravo na igru, prijateljstvo, druženje, samostalni odabir prijatelja, pravo na zdravstvenu skrb, zdravu hranu i marendu, pravo na sport, obitelj, obrazovanje, slobodu, vlastitu religiju i druga specifična dječja prava.