Obavijest za roditelje učenika od 1. do 4. razreda

Poštovani roditelji,
zajedno s Vama našli smo se u novim okolnostima koji traže puno strpljenja, organizacije i snalažljivosti. Zahvaljujemo Vam se na suradnji i obavještavamo vas o novostima vezanim za nove mogućnosti od 11. 5.
Naime, epidemiološka situacija i preporuke još ne dopuštaju da nastava počne normalno za sve, nego će se organizirati samo u iznimnim slučajevima za djecu koja moraju ispunjavati sve uvjete prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Temeljna je preporuka da sva djeca koja to mogu ostanu kod kuće i nastave pratiti nastavu na daljinu. 

Ipak, za one učenike razredne nastave čija oba roditelja rade i nikako nisu u mogućnosti organizirati adekvatnu skrb za djecu kod kuće, MZO-a je 30. travnja donijelo Preporuke za organiziranje rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave koji bi se organizirao od 11. svibnja 2020. god. Upute su donesene trenutno za prva dva tjedna nastave.
 U tom dokumentu predviđeno je da:
–  Vi kao roditelj birate i odlučujete za svoje dijete hoće li nastavu pohađati u školi  ili na daljinu – kod kuće.
Mješoviti model nastave razumijeva da će se dio nastave izvoditi u školi, a dio nastave će se i dalje izvoditi samo na daljinu – engleski jezik, njemački jezik i vjeronauk, a u nekim odjelima i likovna kultura i glazbena kultura. Također, na daljinu će se i dalje izvoditi dopunska nastava, dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti.
Učenici čiji roditelji odluče da će nastavu pohađati u školi pratit će u školi samo predmete koje predaje njihova razredna učiteljica, a one predmete koje predaju predmetni učitelji i dalje će pratiti samo na daljinu kao i svi oni učenici čiji roditelji će odlučiti da ostaju kod kuće i sve predmete prate na daljinu.
–  Dužni ste pažljivo pročitati Upute HZJZ  Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu kako bi uočili koji učenici ne smiju u školu te za koje se kategorije ne preporuča dolazak u školu u ovoj fazi. Također u spomenutim uputama navodi se na koji način će se organizirati boravak učenika u školi.

U Uputi HZJZ-o istaknuto je da se preporuča ostanak kod kuće djece s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima), kao i ostanak kod kuće djece čiji roditelji ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti. 
–  Ako odlučite da vaše dijete pratiti nastavu u školi trebate potpisati Izjavu i do 6. svibnja (srijeda) predati je osobno u školu ili je skeniranu poslati na školsku e-mail adresu. Izjavu možete preuzeti preko linka na kraju ove obavijesti ili u školi u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.
– Kada se završi izjašnjavanje roditelja školska stručna služba će izraditi plan formiranja razrednih skupina i raspored rada.
–  Skupina koja bi nastavu pratila u školi može sadržavati maksimalno 9 učenika.
–  Kada se formira skupina u nju se narednih 14 dana ne može uključiti nijedan novi učenik, a ako je to izvedivo ni učitelj.
–  Iste odgojno-obrazovne ishode i nastavne sadržaje usvajat će svi učenici jednog razreda (bez obzira prate li nastavu u školi ili na daljinu).
–  Učitelji koji budu radili nastavu sa skupinom u školi uskladit će je sa “Školom na Trećem”.
–  Domaće zadaće, uradci i zadatci koje učenici budu dobivali bit će isti za učenike u školi i one koji prate nastavu na „Trećem“ a predavat će ih ili u izravnom kontaktu ili uz pomoć tehnologije.
–  Metode vrednovanja će biti ujednačene za obje skupine učenika.
–  Kako bi se osigurao što manji protok i doticaj učenika, razredne skupine neće početi s nastavom u isto vrijeme i neće imati školske odmore u isto vrijeme.
–  Učenik dolazi i odlazi iz škole sa školskom torbom te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicama. Djeca ne nose zaštitne maske.
– Roditelji neće moći ulaziti u školski prostor, a individualni razgovori i roditeljski sastanci održavat će se na daljinu.

 

Također Vas molimo da proučite dokument o epidemiološkim mjerama zaštite u školi.

EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZAŠTITE U ŠKOLI – OŠ IVANA MAŽURANIĆA

IZJAVA RODITELJA – POHAĐANJE NASTAVE