Dopunski rad

Dopunski rad počinje u UTORAK 30. LIPNJA 2020.  u 8:00 sati  po sljedećem rasporedu:

 

                       6.a i b
8:00-8:45 PRIRODA
8:50 – 9:35 ENGLESKI JEZIK