Sigurnija djeca – edukativna platforma

Kada se katastrofa dogodi, djeca su među najosjetljivijim i najranjivijim društvenim skupinama. Stoga se projektom sigurnijih škola i vrtića nastoji podići svijest i unaprijediti sustav pripreme na izvanredne situacije. Razvoj novih tehnologija i njihova šira upotreba i dostupnost omogućuju nam pristup daleko većem broju građana Republike Hrvatske, stoga je u sklopu projekta razvijena i testirana edukativna platforma https://sigurnija-djeca.hck.hr/ koja nudi metodički i sadržajno standardizirane različite edukativne materijale, aktivnosti, alate i pozadinske informacije koje su razvili Hrvatski Crveni križ i partneri, radi stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za poučavanje i osposobljavanje djece za aktivno djelovanje u kriznim situacijama, zaštitu i spašavanje s naglaskom na potres te psihosocijalnu podršku u kriznim situacijama. Na taj način kreiran je lako dostupan i koristan internetski alat s edukativnim materijalima i konkretnim aktivnostima koje odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici mogu koristiti i realizirati u svakodnevnom radu s djecom i mladima.