Vježba evakuacije i spašavanja

Vježba evakuacije i spašavanja

Danas je u našoj matičnoj školi izvedena vježba evakuacije i spašavanja u slučaju potresa u sklopu koje je prikazana i provedena vježba gašenja početnog požara. Tijekom ovog polugodišta učenici i djelatnici škole upoznali su se s opasnostima od potresa te su dobili upute o ponašanju u slučaju izvanrednog događaja.