eTwinning projekti 1.a razreda tijekom šk.god. 2020./2021.

Tijekom nastavne godine 2020./2021. učenici 1.a razreda prvi put bili su aktivno uključeni u nekoliko eTwinning projekata. Cilj projektnih aktivnosti je na drugačiji način učiti o svijetu oko nas, upoznati vršnjake iz domovine i drugih država, razviti digitalne kompetencije, suradnički učiti i ostvariti ishode u skladu s Planom i programom i Godišnjim izvedbenim kurikulumom uključujući i međupredmetne teme. Svaki projekt ima drugačije trajanje: od jednog dana, mjeseca ili čitave školske godine. Zajedničko im je da u njima učenici rado sudjeluju.

 

 „Dan jabuka 2020.“

“Jedna jabuka svaki dan, doktora iz kuće van!” Upoznavanje učenika s utjecajem jabuke na naše zdravlje, koristima od jabuke, vrstama jabuke, načinom konzumiranja jabuke i proizvoda od jabuke, organiziranje kreativnih likovnih i literarnih radionica, jabuka u matematici i jabuka u igrokazu. Put nastanka jabuke od sjemenke do ploda.

20 dana dobrote 2020.“

Projekt Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono i eTwinning projekt “20 dana dobrote” obuhvaćeno je 20 aktivnosti kojima učenik nastoji utjecati na svoju lokalnu sredinu. Svaki su dan imali jedan zadatak, jedno dobro djelo koje su morali ostvariti. Učenicima sam kroz 20 aktivnosti približila sami osjećaj Adventa – pomoć drugima, uočiti da svi nemaju jednako, da i mala “kap dobrote čini rijeku dobrih dijela“.
 „100. dan škole“

Projekt Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono i eTwinning projekt 100. dan škole obilježava se tradicionalno u brojnim europskim zemljama. Dan je zamišljen kao dan bez školskih udžbenika kroz igre te međupredmetne korelacije i aktivnosti obilježiti ovaj dan koji je cijeli u znaku broja 100.

Dan ružičastih majica / Pink Shirt Day 2021.

Glavni cilj eTwinning projekta Dan ružičastih majica/ Pink Shirt Day 2021. prevencija je vršnjačkog nasilja i buđenje svijesti o toj temi, poticanje na pomoć jedni drugima u određenim nasilnim situacijama.

 „U svijetu likovnih umjetnika 3”/ “Art in my heart”

Projekt se provodio tijekom školske godine 2020./2021. Ciljevi projekta bili su: upoznati život, rad i djela najvećih likovnih umjetnika svijeta i domovine, stvoriti uvijete za stvaralački razvoj djece, razvoj njegovih  umjetničkih i kreativnih sposobnosti, poticati inicijativu, kritičko promišljanje i kreativno izražavanje, likovno se izražavati u skladu s dobi, znanjem i vještinama, razvijati samopouzdanje. Učenici su istraživali likovne  elemente u djelima likovnih umjetnika te se potom samostalno likovno izražavali, primjenjujući stečena znanja. Sudjelovanjem u projektu djeca su upoznala život i umjetničko stvaralaštvo nekoliko naših i svjetskih slikara. Napravili su svoje likovne radove nastale po uzoru na: Pieta Mondriana, Vincenta van Gogha, Gustava Klimta, Giuseppea Arcimboldo i Mirnu Sišul. Svoja ostvarenja prikazali su na malim prilagođenim izložbama u našoj školi i u našoj virtualnoj izložbi projekta “U svijetu likovnih umjetnika 3”/ “Art in heart“.

https://www.facebook.com/groups/534929416953227

https://twinspace.etwinning.net/121087/pages/page/1026763

https://www.facebook.com/groups/534929416953227/posts/1188884448224384

 

Igram se i učim/I play and learn

Učenici 1.a razreda aktivno su sudjelovali u realizaciji međunarodnog e Twinning projekta „Igram se i učim/I play and learn“. Igra je najprirodnija dječja aktivnost, sastavni je dio života svakog pojedinca. Kroz igru djeca najbrže i najlakše uče, igra je izvor sreće, zabave i pomoć u učenju. Igra u nastavi učenike motivira za rad i pomaže im pri usvajanju sadržaja.

https://twinspace.etwinning.net/120635/home

 

Memento prijateljstva 7/memento for friendships

Kroz ovaj projekt učenici provođenjem niza aktivnosti stječu znanje o sebi, uče razumjeti svoje emocije, razvijati odgovornost prema sebi i drugima. Usvajaju i njeguju, kroz razne poticajne situacije i aktivnosti: temeljne humane vrijednosti kao što su prijateljstvo i nenasilje, pravednost i empatija. Učenici primjenjuju dječja prava u svakodnevnom životu i uče se preuzimati odgovornost u svakodnevnom životu.

https://twinspace.etwinning.net/121084/home

Projektne aktivnosti nisu zaustavljene zbog novonastale epidemiološke situacije sa Corona virusom, sve projektne aktivnosti realizirane su i kroz nastavu na daljinu.