Dan sjećanja na žrtve holokausta

Dan sjećanja na žrtve holokausta

Prije 77 godina, 27. siječnja 1945., oslobođen je koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau u kojem je više od 1,1 milijuna ljudi izgubilo život. Od toga broja 90 posto su bili Židovi. Datum oslobođenja ovog logora simbolično je odabran kao Dan sjećanja na žrtve holokausta.

I u našoj školi obilježen je ovaj tužni događaj. Naša knjižničarka pripremila je materijale kojima je uredila školski pano: predstavljen je i objašnjen pojam holokausta, njegova različita značenja kroz prošlost, uzroci i posljedice te su navedene knjige, igrani filmovi i ekranizacije koje se bave temom holokausta. Osmaši su se na satovima Hrvatskog jezika, Vjeronauka i Sata razrednika različitim aktivnostima upoznavali se s pojmom holokausta. Dnevnik Ane Frank čitali su za lektiru, a interpretaciju djela ovog su puta pokazali uređivanjem razrednih panoa. Predstavili su sve prikupljene informacije o samom dnevniku, istražili su sudbinu obitelji Frank i drugih Židova koji su se skrivali, naveli su sva značenja pojma holokaust, istražili su i živote Nizozemaca koji su skrivali obitelj Frank, istražili su i razne teorije koje se bave osobom koja je odala njihovo skrovište, naveli su Anine najljepše citate te su proučili koja su sve Ani prava bila uskraćena s obzirom na Konvenciju o pravima djeteta. Na satovima Hrvatskog jezika i Vjeronauka odgledali su dva igrana filma „Dječak u prugastoj pidžami“ i „Lea i Darija“, a na satovima razrednika izradili su plakate na kojima su prezentirali podatke i poruke pogledanih filmova. Na satovima povijesti detaljnije su se bavili stradanjima Židova u Drugom svjetskom ratu, uzrocima i posljedicama. U obilježavanju ovog datuma aktivnosti su proveli razrednici osim razreda, učitelji Hrvatskog jezika, Povijest, Vjeronauka i knjižničarka.

Dan siječanja na žrtve holokausta 3Dan siječanja na žrtve holokausta 2Dan siječanja na žrtve holokausta 4Dan siječanja na žrtve holokausta 1