Prijave za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2023./2024. podnose se od 6. veljače

Upis djece u prvi razred osnovne škole na području Splitsko-dalmatinske županije za školsku godinu 2023./2024. provest će se prema Planu upisa Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport u SDŽ, sukladno odredbama članka 16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19,64/20 i 151/22) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN broj 67/14 i 63/20) u suradnji sa osnivačima osnovnih škola (Grad Split, Grad Makarska, Splitsko-dalmatinska županija) i osnovnim školama u SDŽ.
Prijava školskih obveznika podnosit će se elektronskim putem na obrascu PRIJAVA ZA PREDUPIS – poveznici koja će biti aktivna u razdoblju od 6. do 16. veljače 2023. godine
Prijavu je potrebno izvršiti prema upisnom području škole objavljenom na web stranici Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport SDŽ : Popis osnovnih škola u SDŽ s upisnim područjima
Tko se sve može i treba upisati?
Školski obveznici su:
– djeca rođena od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017. godine
– djeca kojima je za šk. god. 2022./2023. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole.
Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. za koju roditelji odnosno staratelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.
Dijete se prijavljuje za upis u školu prema prebivalištu/boravištu, odnosno upisnom području škole (matična škola) u kojoj se obavlja provjera spremnosti djeteta za upis (testiranje i liječnički pregled) sukladno dogovoru sa roditeljem.
Ako se dijete želi iz opravdanog razloga upisati u školu kojoj ne pripada prema upisnom području (želi produženi boravak, cjelodnevnu nastavu…) u postupku prijave prijavljuje obje škole s naznakom željene škole i razloga. Provjeru spremnosti obavlja u matičnoj školi, nakon čega se javlja željenoj školi radi dogovora.
Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.
Nakon obavljene online prijave djeteta, roditelj odnosno staratelj obvezno se treba javiti osnovnoj školi kojoj pripada prema upisnom području u razdoblju od 6. do 13. ožujka 2023. god. radi dogovora o terminu testiranja djeteta.
Potrebna dokumentacija: OIB, potvrda o pohađanju programa predškole, kopija domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja), a u slučaju da roditelj iste nema, škola će ih pribaviti elektroničkim putem.
Za odgodu upisa za školsku godinu 2023./2024. ne podnosi se zahtjev već je potrebno u online prijavi označiti: „najava za odgodu upisa“
Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj odnosno staratelj može prijaviti upis, a najkasnije do 31. ožujka 2023. godine podnijeti Upravnom odjelu zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, te je u obvezi školi dostaviti mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta prilikom dogovora o testiranju djeteta.
Za dijete kojemu je rješenjem odgođen upis u šk. god 2022./2023. radi težih oštećenja zdravlja ili ima višestruke teškoće, roditelj odnosno staratelj treba zatražiti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole.
Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred i privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, roditelj odnosno staratelj podnosi na Obrascu 6.
Za škole s područja Ispostave Sinj zahtjev se upućuje na adresu:
pisarnica.sinj@dalmacija.hr
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2023. godine.
Djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 1.veljače do 15. travnja tekuće godine kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.
U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom, roditelji odnosno staratelji su dužni do 30. svibnja 2023. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koje će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.
Ako se dijete upisuje u osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem zatražit će od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području mišljenje o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.