PuSTOlovine 100. dana škole

I ove školske godine prigodno smo obilježili 100. dan škole pa vam u nastavku donosimo fotografije, a u komentarima videozapise.
Kroz zanimljive izazove i igre učenici su ponovili naučeno gradivo i ispitali svoje sposobnosti.
Učenici 1. razreda za svoj STOti dan u školi zasluženo su okrunjeni krunama koje su sami ukrasili.
Učenici 2. razreda na satu HJ u grupama su pisali riječi koje sadrže riječ STO. Grupni rad (4 grupe) odvijao se i na satu Matematike. Svaka grupa imala je na raspolaganju 25 eura. Zadatci su bili: kupovina voća, povrća, igračaka i odlazak u kino. U konačnici, ukupan iznos potrošenog novca bio je 100 (STO) eura. Na satu TZK odradili su 10 vježbi po 10 ponavljanja što je ukupno 100 ponavljanja. Naravno, pala je i zajednička fotografija u formaciji broja STO.
3. a dobio je zadatak maskirati se u STOgodišnjake, a u školi su na satu LK izrađivali STOgodišnje likove.
3. b je na satu TZK trčao 100 sekundi, izveo 100 vježbi za razgibavanje, uhvatio loptu 100 puta zaredom, provukao se kroz obruč 100 puta i stvorio formaciju „Mi smo 100“. Na satu PiD izradili su vremensku crtu našeg STOljeća te istražili i zabilježili prvih 100 važnih događaja 21. STOljeća. Na Matematici su u paru igrali „Tko će prvi do 100?“, crtanje broja 100 pomoću usporednih i okomitih pravaca, a na satu HJ riješili listić „100. dan u školi“i ponovili 100 pridjeva. Aktivnosti su provodili grupno, u paru i individualno, a na kraju dana dobili su i Diplome jer su 100 dana pametniji.
Obilježavanju 100. dana škole pridružili su se i učenici PŠ Gala.