Je li smeće otpad? Radionica Krš i more

Je li smeće otpad? Radionica Krš i more

Učenici 3.a i 5.b u pratnji razrednika prisustvovali su predavanju u našoj školi koju je održala viša stručna suradnica Zora Kažimir u ime Javne ustanove „More i krš“. Kroz interaktivnu prezentaciju učenici su imali prilike saznati kada, kako i zašto se obilježava Dan planeta Zemlje, ali i da postoji službena zastava koja se podiže 22.travnja. Objašnjena je i razlika između smeća i otpada, uloga i važnost razvrstavanja i samog recikliranja. Učenicima su posebno bile zanimljive činjenice: 24 stabla je potrebno posjeći za proizvodnju tone papira, aluminijska limenka se razgrađuje 200 godina, od 24 reciklirane plastične boce može se izraditi dres, ali i da se opušci mogu iskoristiti prilikom asfaltiranja cesta kako nepropusno vezivno sredstvo. Prikazane su i posljedice neprimjerenog razvrstavanja otpada na živi svijet te kako to izravno i neizravno utječe na same ljude. Učenici su na samome kraju odgovorili na početno pitanje i utvrdili razliku između smeća i otpada. Za kraj predavanja učenicima je prikazano 10 zapovijedi koje se odnose na zaštitu Zemlje jer svaki put kad činimo loše prirodi zapravo štetimo sami sebi!

Zemlja u rukama Deset zapovijedi 20230510_110718 (1) 20230510_105155 20230510_105037 20230510_104449 Prezentacija