Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

Natječaj za imenovanje ravnatelja/-ice Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, objavljen je u ˶ Narodnim novinama ̋ izdanje 69/2024, broj oglasa 403684, dana 7. lipnja 2024. godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, dana 7. lipnja 2024. godine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u ˶ Narodnim novinama ̋ i na mrežnoj stranici Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, teče od
7. lipnja 2024. godine.

U privitku se nalazi:
• Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski
Odluka_o_raspisivanju_natječaja (1)

• Natječaj za imenovanje ravnatelja/-ice Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski
NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja_ice Osnovne škole Ivana Mažuranića – Obrovac Sinjski